บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมบริจาค “มูลนิธิร่วมกตัญญู”

บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมบริจาค “มูลนิธิร่วมกตัญญู” จำนวนเงิน 101,500 บาท เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564
มูลนิธิร่วมกตัญญู หรือ หงี่เต็กตึ๊ง เป็นมูลนิธิในประเทศไทยดำเนินงานสาธารณะในการเก็บศพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและศูนย์วิทยุสื่อสาร รวมถึงงานการศึกษาได้เปิดรับบริจาคไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งของสำหรับช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ
ในการนี้ บริษัท เวอรีน่าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ “Verena” บริหารงานโดย รศ.ดร.ณฐนนท์ และ คุณสุธาวัลย์ ตราชู มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคเงินช่วยเหลือให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญู ซึ่ง “การให้” เป็นการช่วยเหลือที่เป็นสิ่งสำคัญในยามยาก โดยเฉพาะมูลนิธิต่าง ๆ ที่เสียสละเพื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยไม่หวังผลประโยชน์อย่างเช่น มูลนิธิร่วมกตัญญู
ดังนั้น เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ผู้บริหารบริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงได้บริจาคเงินแก่ ” มูลนิธิร่วมกตัญญู ” เป็นจำนวนเงิน 101,500 บาท ในจำนวนนี้ยังเป็นการบริจาคของท่านลูกค้าผู้ใจบุญที่ร่วมสนับสนุนการซื้อผลิตภัณฑ์ Fiberlax S ภายใต้แบรนด์ “Verena” ทุกช่องทาง บริษัท เวอรีน่าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าเป็นอย่างสูงและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมทำบุญช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยในครั้งนี้
http://www.verena.co.th/product_view.php?id_lang=1&id_view=65
http://www.verena.co.th/csr_view.php?id_lang=1&id_view=218