บจก. เวอรีน่า เป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีวัดป่าสันติกาวาส ประจำปี 2565

เมื่อ วันที่ 22-23 ตุลาคม 2565 โดย รศ. ดร.ณฐนนท์ และ คุณสุธาวัลย์ ตราชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวอรีน่าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีประจำปี 2565 ทอดถวาย ณ วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี […]

บจก. เวอรีน่า เป็นเจ้าภาพกฐินวัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ บจก. เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล ได้เป็นเจ้าภาพหลักในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา ขออนุโทนาบุญกับเจ้าภาพและคณะศรัทธาจากทุกสารทิศ สาธุ สาธุ สาธุ

บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมบริจาครถเข็น(Wheelchair)

บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมบริจาครถเข็น(Wheelchair) จำนวน 2 ตัว ให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม สนับสนุนโครงการจัดหารถเข็น (Wheelchair) มอบให้คนพิการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม […]

Verena ถวายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแด่ วัดป่าสายกรรมฐาน ประจำปี 2565

Verena ถวายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแด่ วัดป่าสายกรรมฐาน ประจำปี 2565เนื่องด้วยในช่วงฤดูกาลเข้าพรรษาหรือจำพรรษาของวัดป่าสายพระกรรมฐานเป็นช่วงที่มีการปฏิบัติฝึกฝนตนเองอย่างเข้มงวดตามพระวินัยและยังเป็นช่วงที่สถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19 ที่ยังระบาดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยส่งผลให้การดำเนินชีวิตของทุกคนต้องปรับเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อการดำรงชีพให้อยู่รอดและปลอดภัย ในบางพื้นห่างไกลก็ยังได้รับผลกระทบดังกล่าวไม่น้อย ส่งผลให้บางพื้นที่ขาดแคลนแม้กระทั่งอุปกรณ์การตรวจและป้องกันโรค แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ยารักษาโรค และอาหาร เป็นต้น โดยเฉพาะพระสงฆ์สายกรรมฐานที่ไม่สามารถจัดซื้อยาหรืออาหารได้เอง ในขณะที่ต้องปฏิบัติกิจของสงฆ์เพื่อฆราวาสอยู่เป็นประจำด้วยวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลและการเป็นพุทธมามกะที่คอยส่งเสริมการสืบต่อพระพุทธศาสนา ในการนี้ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 โดยท่าน รศ.ดร.ณฐนนท์ […]

บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมบริจาค “มูลนิธิร่วมกตัญญู”

บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมบริจาค “มูลนิธิร่วมกตัญญู” จำนวนเงิน 101,500 บาท เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564มูลนิธิร่วมกตัญญู หรือ หงี่เต็กตึ๊ง เป็นมูลนิธิในประเทศไทยดำเนินงานสาธารณะในการเก็บศพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและศูนย์วิทยุสื่อสาร รวมถึงงานการศึกษาได้เปิดรับบริจาคไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งของสำหรับช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆในการนี้ บริษัท เวอรีน่าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด […]

เวอรีน่าบริจาคเงินสร้างโรงพยาบาลสนาม วัดพระบาทน้ำพุ

บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริจาคเงินสมทบทุนสร้าง #โรงพยาบาลสนามธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ จำนวน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นสถานที่รักษาและกักตัวผู้ป่วยโควิด-19

โครงการปันน้ำใจอุ่นไอรัก ณ สถานสงเคราะห์คนชรามหาสารคาม

บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงได้จัดทำโครงการปันน้ำใจอุ่นไอรัก แก่สถานสงเคราะห์คนชรามหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการจำนวน 65 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดจัดโครงการนี้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ดีขึ้นและการพัฒนาสังคมให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่ยั่งยืน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้มีความสุขตลอดไป