บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมบริจาครถเข็น(Wheelchair)

บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมบริจาครถเข็น(Wheelchair) จำนวน 2 ตัว ให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม สนับสนุนโครงการจัดหารถเข็น (Wheelchair) มอบให้คนพิการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยบริษัท ฯ มุ่งหวังให้คนพิการได้รับความเสมอภาค เท่าเทียมในสังคม