บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับ รางวัล “ผลิตภัณฑ์ดีเด่น” ประจำปี 2565 ประเภท

?ผลิตภัณฑ์ Verena 11X โดย บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับ รางวัล “ผลิตภัณฑ์ดีเด่น” ประจำปี 2565 ประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร-วิตามินบำรุงผม เป็นสัญลักษณ์ของ การรับรองการทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน การทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติจึงพิจารณามอบ “รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ” ประจำปี 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ ผลิตภัณฑ์ Verena 11X โดย บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินต่อไป

#รางวัลไทย #โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน #มูลนิธิเพื่อสังคมไทย #รางวัลไทย