ออกบูทวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ครบรอบ 60 ปี

บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธกิจกรรมความสำเร็จของศิษย์เก่า ณ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ครบรอบ 60 ปี เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา #KMUTT#KMUTT60

ในงานนี้เราได้นำผลิตภัณฑ์ Nutroxsun ที่ได้รับรางวัล International Innovation Award 2019 ไปร่วมออกบูธ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมในงานเป็นจำนวนมาก รางวัล IIA 2019 เป็นรางวัลที่บ่งบอกถึงความสำเร็จในการนำนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่โดดเเด่นและเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์