เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งโดย นักวิทยาศาสตร์และนักเศรษฐศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนศาสตร์ (Food Science and Nutrition) ทั้งในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และ post doctoral มาโดยตลอด

บริษัทเวอรีน่าฯยังมาจากรากฐานอันยาวนานในการประกอบการธุรกิจของครอบครัวมาตั้งปี พ.ศ. 2523 และยังถือว่าเป็นธุรกิจต่อยอดมาจากผลงานการวิจัยของผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทในช่วงปี พ.ศ. 2544 – 2550 ซึ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทไฟเบอร์ และจุลินทรีย์โปรไบโอติค ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เชิงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ภายหลังทางบริษัทฯจึงได้เริ่มผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในชื่อ ไอสลิม (i-SLYM) ออกจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์แรกในปี พ.ศ. 2554 ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท ซันทาลิส แล็บบอราทอรีส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตและรับจ้างผลิตสินค้าจำพวก อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอางค์ เป็นต้น ชมเว็ปไซต์ Suntalis Laboratories


จุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จทั่วโลก
    เวอรีน่า มุ่งเน้นผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทเสริมอาหารบำรุงผิว อาหารเสริมลดน้ำหนักและเพื่อสุขภาพเป็นหลักโดยผลิตภัณฑ์ทุกประเภทได้ผ่านการค้นคว้าวิจัยอย่างครบวงจรตามหลักมาตรฐานสากล เรามีทีมวิจัยที่เชี่ยวชาญ คัคสรรวัตถุดิบ จากธรรมชาติที่มีความปลอดภัยสูง ได้รับการยอมรับว่าได้ผลจริงโดยเราเลือกผลิตกับโรงงานที่มีมาตรฐานที่สูง และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหมาะกับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9200 และ GMP มั่นใจได้ว่าสามารถจัดจำหน่ายได้ทั่วโลก นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ทุกตัวของเราได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ผลิตภัณฑ์ของเราแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์


ที่มาของชื่อบริษัทเวอรีน่า

บริษัทเวอรีน่าฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ มีความปรารถนาที่จะให้เพื่อนมนุษย์มีสุขภาพพลานามัยที่ดีทั้งทางกายและจิตใจ ผู้ก่อตั้งบริษัทเวอรีน่าฯ ได้ศึกษาประวัติของ St. Verena เป็นนักบุญผู้เสียสละ อุทิศตนเพื่อผู้ยากไร้ มีความรักเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ นอกจากนี้ท่านนักบุญยังเป็นผู้ที่รักสุขภาพ มีความรู้ในการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยและยังสอนประชาชนให้รู้จักรักษาสุขอนามัย (personal hygiene and sanitation) เพื่อป้องกันโรคร้ายต่างๆ จึงเกิดความศรัทธาและแรงบันดาลใจที่จะทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม โดยมุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพื่อผู้บริโภคทั่วโลก ตลอดจนการตอบแทนสังคมด้วยกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือและบริจาคให้แก่โรงพยาบาล สถานแรกรับเด็กกำพร้า สถานสงเคราะห์คนชรา กองทุนสงฆ์อาพาธ วัด โรงเรียน สภากาชาดและมูลนิธิต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศอยู่ตลอดเวลา

ประวัติของนักบุญเวอรีน่า


นักบุญเวอรีน่า (Saint Verena) เกิดในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 3 ณ เมือง ธีบิส (Thebes) (ปัจจุบันรู้จักในชื่อ เมือง Luxor อยู่ตอนบนของประเทศอียิปต์) นักบุญเวอรีน่า เกิดในครอบครัวผู้ดีซึ่งเป็นชาวคริสเตียนจึงได้รับการอบรมสั่งสอนจาก บิชอป เชอริมอน (Bishop Sherimon) บิชอปแห่งเบนิสเวฟ (Bishop of Beni Suef) ซึ่งเป็นบุคคลที่ให้ความรู้และทำพิธีล้างบาปให้เธอเป็นคริสเตียน ในฐานะที่เป็นคริสเตียน นักบุญเวอรีน่าเติบโตมาด้วยความรักและศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าเป็นอย่างมาก เธอใช้ชีวิตและอุทิศตนให้กับศาสนา โดยปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำนุบำรุงคริสต์ศาสนา

นักบุญเวอรีน่าได้เข้าร่วมเดินทางไปกับกองทหารธีแบ็น (Theban Legion) (กองทหารคริสเตียนของจักรพรรดิ์แม็กซิเมี่ยน (Emperor Maximian) แห่งอาณาจักรโรมัน) เพื่อที่จะคอยดูแลเหล่าทหารผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เมื่อเหล่าทหารถูกสั่งให้เสียสละชีวิตเพื่อการบูชายัญ ต่อเทพเจ้าโรมันเพื่อชัยชนะในการทำศึก ด้วยความยึดมั่นในพระผู้เป็นเจ้าเหล่าทหารในกองทหารไม่เห็นด้วยและต่อต้านคำสั่งของจักรพรรดิ์โรมัน ดังนั้นจึงถูกประหารชีวิต หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงทำให้นักบุญเวอรีน่าดำเนินชีวิตอย่างสันโดษและสวดภาวนาต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการบำเพ็ญเพียงตามหลักคริสต์ศาสนาจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์ เช่น การสวดภาวนาเพื่อรักษาคนตาบอดและผู้ป่วยโรคต่างๆ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้และผนวกกับเสียงล่ำลือเรื่องความอัศจรรย์ในการรักษาผู้ป่วยของนักบุญเวอรีน่า จึงทำใหจักรพรรดิ์โรมัน ผู้ไม่เชื่อในคริสต์ศาสนาเกิดความเกลียดชังและสั่งจำคุกเธอ แต่เนื่องจากความดีและบริสุทธิ์จากการบำเพ็ญภาวนาจึงทำให้นักบุญเวอรีน่าถูกปล่อยตัวเพราะได้รักษาอาการป่วยของจักรพรรดิ์แม็กซิเมี่ยน จักรดิ์โรมัน ผู้ไม่เชื่อในคริสต์ศาสนา

ชีวิตหลังจากการได้รับอิสระภาพ นักบุญเวอรีน่าอุทิศตนในการให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยให้แก่ผู้คนและให้การดูแลรักษาแก่ผู้ป่วย เช่น คนตาบอด ผู้พิการ ผู้เจ็บป่วยจากโรคเรื้อน เธอได้ใช้ความรู้ความสามารถทางด้านการพยาบาลที่มีอยู่แต่เดิมอภิบาลผู้ป่วยโดยไม่รังเกียจ ในขณะเดียวกันนักบุญเวอรีน่ายังได้เผยแพร่คำสอนทางคริสต์ศาสนาให้แก่ผู้คนอีกด้วย

นักบุญเวอรีน่าอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้อย่างเคร่งครัดและได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในช่วงเดือนกันยายนของปีคริสต์ศักราช 344 ด้วยอายุ 64 ปี ณ เมือง Zurzach ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเป็นการอุทิศให้แก่คุณงามความดีของนักบุญเวอรีน่า จึงได้มีการสร้างโบสถ์ในนามของนักบุญเวอรีน่าจำนวนมากในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี อียิปต์ อเมริกา เป็นต้น และในวันที่ 14 กันยายนของทุกปีจะมีการฉลองให้แก่นักบุญเวอรีน่าตามวิถีของคริสต์ศาสนิกชน
ที่มาข้อมูล
– https://en.wikipedia.org/wiki/Verena
– https://goo.gl/rzqvZv
– https://goo.gl/recRQ6
– https://goo.gl/b3qUti
– https://goo.gl/v68fah
– https://goo.gl/9sKCTr


ภารกิจ
พนักงานเวอรีน่าฯทุกคนมุ่งมั่นที่จะผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานในระดับชาติและสากล

ค่านิยมขององค์กร (Cooperate’s core values)
1. ความซื่อสัตย์ (Integrity) “ความซื่อสัตย์ ในที่นี้หมายถึงความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ ไม่ทุจริต ไม่ส่งเสริมให้ผู้อื่นทุจริต ซื่อสัตย์ต่อครอบครัวและสังคมที่จะไม่ประพฤติผิดศลีธรรมทั้งต่อหน้าและลับหลัง แม้ในยามคับขัน ความซื่อสัตย์นี้เป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่และสําคัญของมนุษย์เรา เป็นสิ่งที่ทําให้คนเราได้รับการยอมรับนับถือและเชื่อถือในสังคมผู้ที่บําเพ็ญบารมีในการรักษาสัตย์มาในอดีตชาติ ย่อมทําให้วาจาศักดิ์สิทธิ์ พูดแล้วมีคนเชื่อ มีคนฟัง”
2. ความมีประสิทธิภาพสูง (High Performance) “ความเป็นผู้มีประสิทธิภาพในการทํางานสูง ทํางานทุกอย่างก็เพื่อผลประโยชน์ขององค์กรเป็นอันดับหนึ่ง ใน ทุกกิจกรรมของบริษัทต้องดําเนินไปอย่างคุ้มค่าทั้งในแง่ของเวลาและทรัพยากรทุกรูปแบบ พนักงานต้องมีความตื่นตัวในการปรับปรุงแก้ไขงานประจําอยู่ตลอด เพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทุกคนต้องตระหนักว่า ทรัพยากรทุกอย่างในโลกนี้เป็นสิ่งที่เราต้องใช้ด้วยความประหยัดเพื่ออนาคตของคนรุ่นหลังต่อจากเรา”
3. ความอ่อนน้อมถ่อมตน (Humbleness) “หมายถึงการเป็นผู้ไม่ถือตัวว่าตนเองดีหรือเก่งกว่าผู้อื่นอยู่เสมอ ไม่มีทิฐิมานะหรือดื้อรั้นไม่ฟังเหตุผล พนักงานทุกคนควรให้เกียรติและเคารพ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ไม่แสดงการดูถูกผู้อื่น การให้เกียรติต่อกันอย่างง่ายๆ ตามประเพณีไทยคือการไหว้ การไหว้ไม่ได้ทําให้เราสูญเสียอะไรเลยแม้แต่น้อย กลับมีแต่ได้กับได้ การเป็นผู้รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นถึงแม้ว่าจะแตกต่างและขัดแย้งกับความคิดของเรา ก็เป็นการแสดงความอ่อนน้อมอย่างหนึ่ง ความอ่อนน้อมนี้ไม่ใช่คุณสมบัติของผู้น้อยเสมอไปเท่านั้น หากแต่ผู้ใหญ่หรือผู้นําที่ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งควรมีความอ่อนน้อมด้วย”


การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Consideration of the Roles of Stakeholders)
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน บริษัทฯเล็งเห็นว่าบริษัทฯจะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง เมื่อการดำรงอยู่ของบริษัทฯนั้น ได้ช่วยสร้างรากฐานที่ดีของสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าและผู้บริโภค พนักงานของบริษัทฯ เจ้าหนี้และคู่ค้าของบริษัทฯ คู่แข่งทางการค้า และคนในชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนั้น บริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบายการคำนึงถึงส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติอันจะทำให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้
1. ลูกค้าและผู้บริโภค บริษัทฯ ปราถนาที่จะเห็นมวลมนุษยชาติในทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทางตรงหรือทางอ้อมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและจิตใจที่เข้มแข็ง ยึดมั่นในศีลธรรมอันดีตามความเชื่อของตน เรามุ่งมั่นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัย ในราคาที่เป็นธรรม มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเป็นประโยชน์ โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง ข้อเท็จจริงหรือจงใจให้ลูกค้าและผู้บริโภคเข้าใจผิด นอกจากนี้บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างจริงจัง มีกระบวนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นระบบ โดยที่ลูกค้าสามารถร้องเรียนหรือสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา ผ่านทางจดหมาย, ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ VR24 (Call Center), จดหมายอีเล็คทรอนิค (E-mail), สื่อทางอินเตอร์เน็ต (Social Media) และอาจมีการหยุดจำหน่ายหรือเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า
2. พนักงาน บริษัทฯตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัทฯจึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงานตามข้อบังคับของกฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม และให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันสุขภาพ และการประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะความสามารถในการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ และเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพของตนในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ภายใต้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยทางร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้บริษัทฯยังส่งเสริมให้พนักงานทุกคนรักษาศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของชาติไทย
3. เจ้าหนี้และคู่ค้า บริษัทฯยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจกับเจ้าหนี้และ/หรือคู่ค้าบนพื้นฐานของความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาที่ได้ตกลงร่วมกันและตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตในการค้ากับ คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ และในกรณีที่ข้อมูลปรากฎว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต บริษัทฯจะหารือกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วและเกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย นอกจากนี้บริษัทฯยังตระหนักถึงการบริหารความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้และคู่ค้า มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพกับเจ้าหนี้และคู่ค้าให้ยั่งยืน
4. คู่แข่งทางการค้า บริษัทฯมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่ง ภายใต้กรอบกติกามารยาทของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ไม่เหมาะสม และขัดต่อข้อกฎหมายใดๆ ไม่ทำลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากซึ่งข้อมูลอันอาจกล่าวอ้างได้และไม่เป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และการพัฒนาชุมชน บริษัทฯยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม ภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและการพัฒนาสู่สังคมที่ยั่งยืน


การประกันคุณภาพ

Good Manufacturing Practice เรียกย่อว่า GMP  คือการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหารเป็นระบบประกันคุณภาพ ที่มีการปฏิบัติในการผลิตอาหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และมั่นใจต่อการบริโภค หลักการของ GMP  จึงครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีคุณภาพ ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิต ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และการขนส่งจนถึงผู้บริโภค มีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย (Sanitation และ Hygiene)

ฮาลาล เป็นคำมาจากภาษาอารบิก หมายความว่า การผลิต การให้บริการ หรือการจำหน่ายใดๆ ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนาอิสลาม ดังนั้น “อาหารฮาลาล”  จะต้องมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎของศาสนาอิสลาม ทั้งทางด้านแหล่งที่มาของอาหาร วิธีการฆ่าสัตว์ การเตรียมอาหาร การแปรรูปอาหาร การบรรจุหีบห่อ การขนส่งและการเก็บรักษาอาหาร  การแสดงเครื่องหมายฮาลาลที่ข้างบรรจุภัณฑ์ จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยหรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งเป็นการรับประกันว่า  ชาวมุสลิมโดยทั่วไปสามารถบริโภคอาหารหรืออุปโภคสินค้าหรือบริการต่างๆได้โดยไม่ผิดต่อบทบัญญัติอิสลาม

อ่านเพิ่มเติม … ในห้องวิจัยและพัฒนา