เวอรีน่าบริจาคเงินสร้างโรงพยาบาลสนาม วัดพระบาทน้ำพุ

บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริจาคเงินสมทบทุนสร้าง #โรงพยาบาลสนามธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ จำนวน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นสถานที่รักษาและกักตัวผู้ป่วยโควิด-19