SP-Fiber

SP-Fiber เอสพี-ไฟเบอร์

ขนาดบรรจุ : 30 แคปซูล / กล่อง

เลขที่ อย. : 12-1-09448-1-0255

วิธีรับประทาน แนะนำให้รับประทานวันละ 2 แคปซูล ก่อนรับประทานอาหารเช้าหรือเย็น

คำแนะนำเพิ่มเติม SP-Fiberเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมควบคุมน้ำหนัก เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวก/ไม่มีเวลาเพื่อการออกกำลังกายควรใช้ควบคู่กับ Slin Express เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คำเตือน ไม่ควรรับประทานคู่กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฟเบอร์ตัวอื่น จะทำให้เกิดอาการท้องเสียได้
เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน

SP-Fiber เอสพี-ไฟเบอร์ไซเลี่ยม ฮัสค์ เป็นไฟเบอร์ชนิดที่สามารถละลายน้ำ สามารถขยายตัวได้ 25 เท่า เป็นลักษณะคล้ายเจลหรือวุ้น ทำให้รู้สึกอิ่ม และบริโภคอาหารส่วนเกินได้น้อยลง (Duk Ho K., 2007)

จากกราฟ การศึกษาประสิทธิภาพของ Psyllium ต่อการลดลงของไขมันชนิดไม่ดี (LDL-Cholesterol) โดยให้ผู้ทดลองรับประทานอาหารเสริมที่มี Psyllium และไม่มี(Placebo) ปริมาณ 5.1 กรัม วันละ 2 ครั้งเช้า-เย็น ซึ่งใช้ผู้ทดลองจาก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง (High-Fat Diet) จำนวน 37 คน แบ่งเป็นคนที่ได้รับPsyllium 18 คนและ Placebo(ยาหลอก) 19 คน ซึ่งกลุ่มนี้มีอายุต่ำกว่า กลุ่มที่บริโภคอาหารที่มีไขมันต่ำ (Low-Fat Diet) จำนวน 81 คน แบ่งเป็นคนที่ได้รับPsyllium 41 คน และ Placebo(ยาหลอก)40 คน ระยะเวลาในการศึกษา16 สัปดาห์ดังนี้
– 8 สัปดาห์แรก (สัปดาห์ที่ -8 ถึง -1ตามกราฟ) ให้ผู้ทดลองรับประทานอาหารตามปกติควบคู่กับการรับประทานอาหารเสริม
– 8 สัปดาห์หลัง (สัปดาห์ที่ 1 ถึง 8 ตามกราฟ) บำบัดโดยให้ผู้ทดลองมีการควบคุมอาหารควบคู่กับการรับประทานอาหารเสร
– เส้น B คือค่าเฉลี่ยของช่วง 8 สัปดาห์แรกก่อนการบำบัด (ค่าเฉลี่ยคิดจากสัปดาห์ที่ -2 และ -1)
พบว่าการรับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของ Psyllium ควบคู่กับการควบคุมอาหาร สามารถช่วยลดระดับไขมันชนิดไม่ดี (LDL-Cholesterol) ได้ดีกว่าการไม่ควบคุมอาหารซึ่งมีการลดลงของระดับไขมันชนิดไม่ดี (LDL-Cholesterol) ในกลุ่มที่บริโภคอาหารที่มีไขมันสูง (High-Fat Diet) และกลุ่มที่บริโภคอาหารที่มีไขมันต่ำ (Low-Fat Diet) 5.1 และ 7.4% ตามลำดับ (Dennis L., 1993)

ผงบุกมีไฟเบอร์ ช่วยดักจับไขมันและแป้ง ขจัดไขมันส่วนเกินออกไปและล้างพิษในลำไส้ แล้วขับออกจากร่างกายโดยการขับถ่าย รวมทั้งช่วยลดระดับไขมันในเลือดและในตับได้ (Bakht R., 2015)
ไฟเบอร์สกัดจากเมล็ดของต้นกัว ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและลดภาวะท้องผูกเรื้อรัง (Alam N.H., 1998)


ผู้ทดสอบหญิงจำนวน 31 คน หลังจากรับประทานกัวร์ กัม 15 กรัมต่อวัน (5 กรัมก่อนอาหารทั้งสามมื้อ) เป็นเวลา 24 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่รับประทานกัวร์ กัม มีปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดลดลงอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่ากัวร์ กัม สามารถช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดได้ จึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ และคอเลสเตอรอลในเลือดสูง (5)

ส่วนประกอบที่สำคัญ

ใยอาหารสกัด(จากเมล็ดของต้นกัว) Sunfiber (Partially hydrolyzed guar gum)

ไฟเบอร์ที่ละลายน้ำได้ (Soluble fiber) ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยลดอาการท้องผูกและท้องผูกเรื้อรัง ทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งความหิวได้ (Alam N.H., 1998).

ใยอาหาร ไซเลี่ยมฮัก (Psyllium husk powder )

ไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำ ที่สกัดจากเมล็ดและเปลือก ของต้นไซเลี่ยมฮัทส์ สามารถพองตัวเป็นลักษณะคล้ายวุ้น ซึ่งขยายตัวได้ถึง 25 เท่าทำให้รู้สึกอิ่ม และบริโภคอาหารส่วนเกินได้น้อยลง ไฟเบอร์ยังช่วยดักจับ ไขมันที่มากับอาหารไม่ให้ร่างกายดูดซึม ทำให้ร่างกายเผาผลาญไขมันเก่าและล้างพิษในลำไส้(Duk Ho K., 2007).

ผงบุกสกัด (Konjac)

ผงบุกมีไฟเบอร์ ช่วยดูดจับแป้ง น้ำตาลและไขมัน แล้วขับออกจากร่างกายโดยการขับถ่ายและยังช่วยลดระดับไขมันในเลือดและตับได้ (Bakht R., 2015).

เอกสารอ้างอิง

  • Bakht Ramin Shah., Bin Li., Ling Wang., Shillin Liu., Yan Li and Jin Weiping. Health benefits of konjac glucomannan with special focus on diabetes. Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre. 2015; 5, 179-187.
  • D.Linetzky Waitzberg, C.C.Alves Pereira, L.Logullo, T. manzoni Jacintho, D.Almeida, M.de L. Teixeira da Silva and R.S.Matos de Miranda Torrinhas. Microbiota benefits after inulin and partially hydrolyzed quar gum supplementation-a randomized clinical trial in constipated women. Nutr. Hosp. 2012; 27(1), 123-129.
  • Duk Ho Kang., Eun Yong Jung., Un Jae Chang., Song-Hwan Bae., and Hyung Joo Suh. Psyllium husk combined with hydroxycitrate reduces body weight gain and body fat in diet-induced obese rats. Nutrition Research. 2007; 27,349-355.
  • Joyce Keithley, DNSc. RN. FAAN, Barbara Swanson and DNSc. RN ACRN. Glucomanan and obesity a critical review. ALTERNATIVE THERAPIES. 2005; 11(6), 30-34.
  • N.H. Alam., R. Meier., T. Rausch., B. Meyer-Wyss., P. Hildebrand., H. Schneider and C. Bachmann. Effects of a partially hydrolyzed guar gum on intestinal absorption of carbohydrate, protein and fat: a double-blind controlled study in volunteers. Clinical Nutrition. 1998; 17, 125-129.